...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Article archive

District of Topoľčany

25/01/2013 08:32
  District of Topoľčany The district, located in western Slovakia, forms the north point of Nitra Region, spreading over the Nitra hill country and flatlands in the northern reaches of the Danube Lowland. The lowland is protected from the west by the Považský Inovec and from the east by the...
Ardanovce Rozloha:  673 ha Geografická poloha: Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí južnej časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky. Demografia:  Počet obyvateľov: 230 História: Prvýkrát sa spomína v roku 1317 ako Jardan, čiže jarou daný. Osada...

Europe 2020 in a nutshell

24/01/2013 11:08
Europe 2020 is the European Union’s ten-year growth strategy. It is about more than just overcoming the crisis which continues to afflict many of our economies. It is about addressing the shortcomings of our growth model and creating the conditions for a different type of growth that is smarter,...
IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, organizuje konferenciu Mládež 2030: Prúty a architekti, ktorá je príležitosťou na diskusiu o formách a systémoch ako práca s mládežou na Slovensku funguje, ako je prepojená s ostatnými oblasťami spoločenského života a aké má miesto v komunite. Je tiež...
Agentúra SARIO sa v roku 2013 zameria vzdelávacie aktivity na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov.   Cieľ vzdelávacích aktivít: ·        informovať slovenských exportérov o možnostiach obchodovania ·        hľadanie...
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012. Vyhlasovateľ súťaže poveril organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:  Výrobková...
V zmysle správnej a plynulej implementácie opatrení 4.1 a 4.3 v rámci osi 4 Prístup LEADER, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje najčastejšie chyby v Žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a Žiadostiach o platbu miestnych akčných...
Oficiálna internetová stránka Europa.eu spustila nový portál venovaný Európskemu roku občanov 2013. Ten bol oficiálne zahájený 10. januára 2013 v írskom Dubline.  Európsky rok občanov 2013 je venovaný právam, ktoré sú spojené s občianstvom EÚ. V jeho priebehu sa bude na...
Pozývame Vás na Vás podujatie pri príležitosti vyhodnotenia súťaže „Lepšie nápady pre fondy EÚ“, ktoré sa uskutoční 16. januára 2013 o 13:00 v Európske informačné centrum, Palisády 29 v Bratislave.  Podujatie je záverom národnej súťaže projektových nápadov občanov na udržateľné využívanie...
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky usporiadajú spoločne česko-slovenský seminár “Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020”.   Seminár bude zameraný na...
Items: 1 - 10 of 194
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>