...partner pre región...

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
0911 193 965
bielikova@rrato.eu

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

LEGISLATÍVA

Zákon o podpore regionálneho rozvoja

V prípade ak máte nejaké nejasnosti čo sa týka regionálneho rozvoja a náležitostí týkajúcich sa tejto sféry, načerpajte nové poznatky a fakty priamo prostredníctvom zákona o podpore regionálneho rozvoja 539 ZÁKON zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja. V plnom znení dostupný na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539

 

Zákon o obecnom zriadení
        Ďalší dôležitý zákon týkajúci sa obcí je zákon č. 369 zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení. V nasledujúcom linku vám ponúkame jeho aktuálne znenie: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
 
 
Nariadenia Európskej komisie