LEGISLATÍVA

Zákon o podpore regionálneho rozvoja

V prípade ak máte nejaké nejasnosti čo sa týka regionálneho rozvoja a náležitostí týkajúcich sa tejto sféry, načerpajte nové poznatky a fakty priamo prostredníctvom zákona o podpore regionálneho rozvoja 539 ZÁKON zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja. V plnom znení dostupný na: www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/20090101.html?ucinnost=04.03.2020

 

Zákon o obecnom zriadení
        Ďalší dôležitý zákon týkajúci sa obcí je zákon č. 369 zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení. V nasledujúcom linku vám ponúkame jeho aktuálne znenie: www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/19950101.html?ucinnost=04.03.2020
 
 
Nariadenia Európskej komisie