...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

2014 - 2020

Operačné programy 2014-2020 Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca. Operačné...
Časový horizont schválenia IROP Druhá verzia Operačného programu bola predložená Európskej komisii dňa 1.12.2014 a oficiálne schválenie konečnej verzie sa očakáva do konca roka 2014. V súčasnosti sa začali práce na vykonávacej dokumentácii, ktoré by mali byť k dispozícii do 3 mesiacov od schválenia...
Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie v oblasti rastu. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, ktorá naďalej postihuje mnoho z našich ekonomík, ale jej cieľom je odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre taký typ rastu, ktorý je inteligentnejší,...
European Commission proposes 11.7 billion € for Territorial Cooperation for the funding period 2014-2020   On 29th of June 2011 the EC presented its proposals for a Multi-annual Financial Framework covering the period 2014-2020. A total amount of 376 billion € is proposed to be allocated for...
Budúce programy (2014 - 2020) V novembri 2010 zverejnila Komisia prvé nápady a detaily ohľadom budúcej regionálnej politiky EÚ, ktorá začne platiť po skončení súčasného programového obdobia v roku 2013. Najdôležitejšie nápady, ktoré Komisia predstavila, sú: Prepojenie alokáciu...
Financial Framework 2014 - 2020 Annual EU budgets shall comply with the multiannual financial framework laid down in a unanimously adopted Council Regulation with a consent of the European Parliament. The financial framework sets the maximum amount of commitment appropriations in the EU budget each...