2014 - 2020

05.01.2016 10:36

Operačné programy 2014 -2020

Operačné programy 2014-2020 Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca. Operačné...
Celý článok
09.04.2015 09:40

Novinky z konferencie o Integrovanom regionálnom operačnom programe

Časový horizont schválenia IROP Druhá verzia Operačného programu bola predložená Európskej komisii dňa 1.12.2014 a oficiálne schválenie konečnej verzie sa očakáva do konca roka 2014. V súčasnosti sa začali práce na vykonávacej dokumentácii, ktoré by mali byť k dispozícii do 3 mesiacov od schválenia...
Celý článok
25.01.2013 13:18

Sumár stratégie Európa 2020

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie v oblasti rastu. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, ktorá naďalej postihuje mnoho z našich ekonomík, ale jej cieľom je odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre taký typ rastu, ktorý je inteligentnejší,...
Celý článok
15.08.2011 12:20

Zvýšenie územnej spolupráce v období 2014 - 2020 / Increase of Territorial Cooperation funds in 2014-2020 (ENG)

European Commission proposes 11.7 billion € for Territorial Cooperation for the funding period 2014-2020   On 29th of June 2011 the EC presented its proposals for a Multi-annual Financial Framework covering the period 2014-2020. A total amount of 376 billion € is proposed to be allocated for...
Celý článok
15.08.2011 12:15

Regionálna politika EÚ 2014 - 2020

Budúce programy (2014 - 2020) V novembri 2010 zverejnila Komisia prvé nápady a detaily ohľadom budúcej regionálnej politiky EÚ, ktorá začne platiť po skončení súčasného programového obdobia v roku 2013. Najdôležitejšie nápady, ktoré Komisia predstavila, sú: Prepojenie alokáciu...
Celý článok
01.07.2011 12:24

Finančný rámec 2014 - 2020 - Financial Framework 2014 - 2020 (ENG)

Financial Framework 2014 - 2020 Annual EU budgets shall comply with the multiannual financial framework laid down in a unanimously adopted Council Regulation with a consent of the European Parliament. The financial framework sets the maximum amount of commitment appropriations in the EU budget each...
Celý článok