Spracovanie žiadostí o nfp

Žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatných dotačných programov

 

Implementácia projektov (žiadosti o platbu, monitorovacie správy)