...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Databáza rozvojového potenciálu okresu Topoľčany

 

 

Databáza slúži ako nástroj na publikovanie a vyhľadávanie informácií zameraných na aktiváciu rozvojového potenciálu regiónu, jednotlivých miest a obci. Umožní v reálnom čase rýchlu orientáciu v možnostiach realizovania podnikateľských zámerov vo vhodných priestoroch a plochách nachádzajúcich sa v území okresu Topoľčany.

Pre bližšie informácie o ponukách kontaktujte, prosím, kanceláriu agentúry alebo priamo jednotlivé obce.

 

Databázu si môžete stiahnuť tu:

potencial_budovy.pdf (230,7 kB)    

potencial_pozemky.pdf (242,6 kB)

 

BUDOVY
obec popis
Blesovce budova, rozloha 120 m2 
Bojná budova na podnikateľské účely, rozloha 210  m2
Čeladince budova základnej školy
Čermany časť budovy obecného úradu
Horné Štitáre 2 x nová budova na podnikanie
Koniarovce časť budovy materskej školy
Lipovník kultúrny dom č. 113
Lipovník bývalá materská škola č. 112
Ludanice budova, rozloha 200 m2
Lužany budova bývalej základnej školy s obytnou budovou – v exekúcii
Nitrianska Streda budova bývalej školy
Norovce budova bývalej materskej školy, 160 m2
Norovce bývalý obchod Jednoty, 160 m2
Podhradie budova starého obecného úradu
Solčianky budova bývalej základnej školy
Súlovce budova materskej školy
Súlovce budova základnej školy

 

POZEMKY
obec č. parcely rozloha popis
Blesovce 440 272 572 m2  
Hajná Nová Ves 402/10 5 000 m2 bývalé letisko
Hajná Nová Ves 401/6 5 000 m2  
Horné Štitáre 436 68 919 m2 orná pôda
Horné Chlebany 104/7 1 275 m2 suchá vodná nádrž (stavebný pozemok) 
Horné Chlebany 104/6 763 m2 prístupová cesta k vodnej nádrži
Kamanová  131 3 206 m2  pozemok na výstavbu bytov
Lipovník 146 10 491 m2 TTP
Lipovník 723 5 409 m2 TTP
Lipovník 727/5 5690 m2 TTP
Lipovník 733 6 729 m2 TTP
Lipovník 734 7 204 m2 TTP
Solčany 1753/43 514 m2  ostatné plochy
Solčany 1753/44 10 644 m2 ostatné plochy
Solčany 1753/2 20 855 m2  ostatné plochy
Solčany 1 877 1 824 m2 zastavané plochy a nádvoria
Solčany 593/1 1 325  m2 zastavané plochy a nádvoria
Topoľčany 6009/21 26 936 m2  
Topoľčany 6009/30 57 201 m2
Topoľčany 6009/23 4 115 m2
Topoľčany 6009/28 18 373 m2
Topoľčany 6009/22 2 128 m2
Topoľčany 6009/24 53280 m2
Topoľčany 5446/8 13 648 m2
Topoľčany 5446/10 6 425 m2
Veľké Ripňany   5 400 m2 studená dolina, zelená plocha

 

Náš región

NÁUČNÝ CHODNÍK POVAŽSKÝ INOVEC   mapaNCH.png (6,9 MB)     Náučný chodník Považský Inovec, ako už našepkáva jeho názov, vedie územím pohoria Považský Inovec. Začína v jeho najjužnejšej časti, v katastri obce Šalgovce a vedie na sever po vodnú nádrž Nemečky a na vážskej strane po obec...

Obce okresu Topoľčany

08.06.2011 13:17
Ardanovce Rozloha:  673 ha Geografická poloha: Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí južnej časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky. Demografia:  Počet obyvateľov: 230 História: Prvýkrát sa spomína v roku 1317 ako Jardan, čiže jarou daný. Osada...