MAS v okrese Topoľčany

 

MAS Radošinka

 
Členské obce:
Ardanovce, Alekšince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čab, Čakajovce, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre,
Hruboňovo, Jelšovce, Kapince, Krtovce, Lipovník, Lukáčovce, Lužany, Malé Ripňany, Malé Zálužie, Nitrianska Blatnica, Nové Sady, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Šurianky, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany
 
Mgr. Jozef Stankovský, predseda
Bojná 589, 956 01 Bojná
tel. č.: 0911 760 996
e-mail:  manager@radosinka.sk 

 

MAS SOTDUM

Členské obce:
Horné Chlebany, Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Norovce, Podhradie, Prašice, Rajčany, Solčianky,
Tesáre, TovarníkyTvrdomestice, Velušovce, Závada
 
Viera Uhlárová, predsedníčka
sídlo: Obrancov mieru 82/5, 955 01 Tovarníky
Webová stránka: https://www.sotdum.eu/

 

MAS Svornosť

Členské obce:
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany
 
Mgr. Milan Gál, predseda
sídlo: Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
tel. č.: 0907 773 153
e-mail:    info@mrsvornost.sk   
Webová stránka: https://www.mrsvornost.sk/
 

MAS Žibrica

Členské obce:
Bádice, Čeľadice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Hosťová, Hrušovany, Jelenec, Kolíňany, Koniarovce, Ľudovítová, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Štitáre, Výčapy-Opatovce, Žirany
 
Mgr. Miloslav Krajčík, predseda OZ ŽIBRICA
sídlo: Pri prameni 14, 951 01 Štitáre
tel. č.: 0917 992 281
e-mail: manager.zibrica@gmail.com
Webová stránka: https://www.ozzibrica.sk/