...partner pre región...

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

MAS v okrese TopoĽČANY

 

MAS Radošinka

 
Členské obce:
Jelšovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Lukáčovce, Alekšince, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany
 
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda
Zbehy 267, 951 42 Zbehy
tel. č.: 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk
 

MAS Sotdum

Členské obce:
Horné Chlebany, Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Norovce, Podhradie, Prašice, Rajčany, Solčianky,
Tesáre, TovarníkyTvrdomestice, Velušovce, Závada
 
Daniel Bago, predseda
sídlo: Obrancov mieru 82/5, 955 01 Tovarníky
 

MAS Svornosť

Členské obce:
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany
 
Ing. Mária Majtánová, predsedníčka
sídlo: Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
tel. č.: 0907 773 153
e-mail:    info@mrsvornost.sk   
 

MAS Žibrica

Členské obce:
Bádice, Čeľadice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Hosťová, Hrušovany, Jelenec, Kolíňany, Koniarovce, Ľudovítová, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Štitáre, Výčapy-Opatovce, Žirany
 
Ing. Zuzana Vinkovičová, predsedníčka
sídlo: Pri prameni 14, 951 01 Štitáre
tel. č.: 0917 992 281
e-mail: manager.zibrica@gmail.com
0907 773 153