Regionálne jedinečnosti

Unikátne maľby a fresky

Zaujímavé nálezy sa podarilo nájsť v interiéri kostola. Nečakaným a vzácnym nálezom je objav fresiek v lodi kostola, o ktorých nikto ani netušil, že by mohli existovať. Na celej dĺžke severnej steny lode sa nachádza výjav Ladislavskej legendy. V západných častiach Slovenska sa tento ikonografický...

Pamätná izba Alexandra Rudnayho

Ako už samotný nadpis naznačuje, v Krušovciach 16 rokov pôsobil jeden z najvýznamnejších mužov Uhorska, Alexander Rudnay, ktorý sa narodil 4. októbra 1760 vo Svätom Kríži nad Váhom (súčasné Považany). Bol nielen osvietenským vzdelancom, cirkevným a národno-kultúrnym dejateľom,...

RRA Topoľčiansko našla 62 jedinečností v regióne Topoľčany - prehľadný zoznam

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v roku 2015 realizovala aktivitu s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorej vyhľadávala v okrese Topoľčany regionálne jedinečnosti obcí.  Z celkového počtu 54 obcí v rámci okresu sa jej podarilo nájsť v 44 obciach...

Kaštieľ Šalgovce

Kaštieľ Šalgovce bol postavený v roku 1760 za panovania cisárovnej Márie Terézie v barokovom štýle. V druhej polovice 19. storočia bol kaštieľ upravovaný v duchu klasicizmu a uvedené úpravy viedli k zjednoteniu architektonických prvkov. V 20. storočí bol ku...

Gaudium – kultúrny dom

Medzi kultúrno-historické pamiatky Rajčian patrí pôvodne renesančná kúria z roku 1638, obnovená v rokoch 1810 až 1822. Po rekonštrukcii sa stala sídlom obecného úradu, ktorého súčasťou je kultúrny dom Gaudium. Priestory kultúrneho domu sa využívajú na konanie rôznych spoločenských udalostí...

Mechovička

V roku 1826 postavil Valentín Rajčáni kaplnku so sochou Piety na Mechovičke, ktorá je situovaná v severnej časti obce. Kaplnka bola zrekonštruovaná v roku 1993. V blízkosti kaplnky vyviera prameň. Je to pútnické miesto s pekne upravenou kaplnkou. Trikrát v roku sa na tomto mieste konajú sväté...

Pivnica Radošina

Pivnica Radošina je mladá vinárska spoločnosť, ktorá vznikla so zámerom pokračovať v tradícii výroby kvalitných radošinských vín. Od svojho vzniku v roku 2004 obohacuje Pivnica Radošina trh o radošinské vína s veľkolepou vinárskou históriou. A to predovšetkým obľúbený „Radošínsky Klevner“, ktorý...

Divadlo Hlavina

Slávna je história radošinského ochotníckeho divadla, ktoré sa po prvý raz verejnosti predstavilo v roku 1920 Urbánkovou hrou Hrob lásky. Odvtedy radošinskí ochotníci uviedli približne 150 celovečerných titulov, veľa hier pre deti a mládež a predstavení malých javiskových foriem. Súbor sa v roku...

Radošinské naivné divadlo

Radošinské naivné divadlo (skratka RND) je slovenský profesionálny divadelný súbor so stálou scénou v Bratislave. Dátum založenia by sa dal stanoviť na 25. december 1963, keď v obci Radošina uviedol Stanislav Štepka s miestnymi divadelníkmi svoju kabaretnú hru Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým...

Sekvoja Horňany

Sekvoja Horňany, ktorá bola v roku 1983 vyhlásená za chránený prírodný výtvor síce rastie na území Práznovského chotára, ale dostanete sa k nej najľahšie cez obec Krnča. Hlavná cesta vás zavedie až do kameňolomu a za ním pokračujte lesnou cestou až ku horárni v lokalite Horňany. Sekvoju vysadili...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>