Regionálne jedinečnosti

Lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa bola postavená v roku 1960. V roku 1961 bola vysvätená. Jaskyňa bola budovaná z milodarov občanov. Postavili ju občania z Nitrianskej Blatnice. Výstavba jaskyne sa začala pod iniciatívou dvoch žien z Lipovníka. Keďže stavba nebola povolená, na ženy boli...

Zvyšky kostry mastodonta

V roku 1960 našiel kostru mastodonta Viktor Jánoš – kly a temeno lebky pochádzajú z neskorej treťohornej. Kly, temeno a lebka a pochádzajú z neskorej treťohornej geologickej doby – z neogénu.  Mastodonty žili v lesoch alebo na ich okrajoch a živili sa šťavnatou...

Kaštieľ v Krušovciach

Jednou významnou svetskou pamiatkou v Krušovciach je klasicistický kaštieľ z 19. storočia. Je to bloková dvojpodlažná stavba, ktorú dal postaviť na staršom základe roku 1830 gróf František Beréni. V roku 1906 bol kaštieľ prestavaný do dnešnej podoby. V interiéri sú na obvodových stenách vrátane...

Ľudový kroj

Kroj sa pôvodne líši podľa náboženstva (evanjelická a rímskokatolícka cirkev).  Ľudový odev sa v tomto prípade odlišoval hlavne farbou výšiviek a odlišným tvarom jednotlivých častí kroja, napr. čepca. Okrem konfesnej príslušnosti vplyv na charakter odevu mali aj ďalšie faktory. Napríklad...

Kostolík svätej Anny

Kostolík bol postavený v roku 1879. Postavili ho ako mauzóleum rodiny Wágnerovcov. Hrobka mala 12 hrobových miest a pochovaný tam bol aj samotný Wágner. V roku 1957 navštívili kostolík Američania, ktorí zostúpili do krypty, povyťahovali truhly a fotili si ich. Kostolík bol...

Baroková kúria

Kúria z 18. storočia zachovaná vo výraze prestavby z rokov 1898 - 1900 je hodnotným dokladom vývoja architektúry, reprezentuje drobné zemianske sídlo. Okrasná záhrada s voľne krajinárskou úpravou, založená v rokoch prestavby kúrie na prelome 19. a 20. storočia, je kultúrno-historicky hodnotná...

Kaštieľ v Kamanovej

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí. Ide o dvojpodlažnú obdĺžnikovú budovu v pseudoklasicistickom štýle. Kaštieľ je obklopený chráneným parkom a cudzokrajnými drevinami. Kaštieľ sa využíval a udržiaval do roku 1982. Najskôr v ňom bolo zdravotné stredisko a neskôr škôlka.  V...

Pamätná izba

Iniciátorkou zriadenia pamätnej izby bola Anna Kapustová. Pamätná izba dotvára kultúrne dedičstvo danej obce. V obci je zaujímavosťou aj rybník.

Pomník venovaný obetiam 1. sv. vojny

Pamiatka padlým čermanským vojakom, kultúrno-historická pamiatka na ich počesť. Unikátny keramický pomník, sú na ňom aj nemecké mená. Ide o potomkov vysťahovaných osadníkov z r. 1858/59 z katolíckych oblastí v západnom Dolnom Sasku. Po niekoľkých ranách osudu spôsobených chorobami, požiarmi a...

Kaštieľ Odescalchi - Solčany

Klasicistický kaštieľ sa nachádza v parku, kde ho okolo roku 1818 dal postaviť Augustín Odescalchi z podnetu jeho ženy Anny. Rodina Odescalchiovcov pochádzala z Talianska. Charakteristickým architektonickým prvkom kaštieľa je stredný vystupujúci rizalit. Na vrchole tympanónu je kamenný reliéf erbu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>