Regionálne jedinečnosti

Kaštieľ v Tovarníkoch

V duchu raného baroka Tovarnícky kaštieľ postavili Beréniovci v rokoch 1600 – 1610 na základoch staršej renesančnej stavby zo 16. storočia. Dodnes nie je jasné, kto bol realizátorom stavby. Uvádza  sa F.A. Hillebrandt alebo J. Thaller. Neskôr prešiel rozsiahlou prestavbou, ktorú realizovali...

Tovarnícky park

Historický park situovaný v obci Tovarníky má charakter prírodno-krajinárskej úpravy. Rozprestiera sa na ploche cca 16 ha. Prvá písomná zmienka o Tovarníkoch je z čias kráľa Belu IV., začiatok 13. storočia a pravdepodobne už vtedy existovala v Tovarníckom panstve záhrada. Táto postupne menila svoju...

Zjavenie Panny Márie

V lese neďaleko Tvrdomestíc 27.5.1947 sa trom malým dievčatám zjavila Panna Mária. Sľúbila, že sa o mesiac vráti. O mesiac sa tu zišlo 50 000 ľudí, podľa údajov z Katolíckych novín až 80 000. Pútnici boli aj z Moravy. Pannu Máriu však videli iba tieto tri deti. O mesiac prišlo znovu také isté...

Hradisko Valy

Hradisko Valy v rozlohe 11 hektárov; leží na bočnom hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov, má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov. Nad tiesňavou údolia potoka Bojnianky na kóte Hradisko (335 metrov) je...

Archeologické múzeum Veľkej Moravy

Archeologické múzeum Veľkej Moravy, ktoré bolo zriadené obcou Bojná v roku 2012. Základ expozície tvoria predovšetkým vzácne nálezy z Veľkomoravského hradiska objaveného práve v katastri Bojnej, a súčasťou sú taktiež aj iné slovanské nálezy. Dnešné moderné múzeum spolu s regionálnym...

Mauzóleum Stummerovcov

Kaplnka Panny Márie Pomocnice (Matky ustavičnej pomoci) je rodinná hrobka Stummerovcov - mauzóleum, postavená v secesnom slohu začiatkom 20. storočia. Areál mauzólea sa nachádza pri miestnom cintoríne. Je to kamenná stavba štvorcového pôdorysu. Kaplnku dal postaviť v rokoch 1896 – 1898 barón...

Kaštieľ s parkom

Dominantou obce Hajná Nová Ves je neorenesančný kaštieľ obklopený rozsiahlym parkom. Kaštieľ vznikol v 17. storočí, dnešnú podobu dostal v roku 1924. Celý objekt vrátane parku má spolu 11 hektárov. Kaštieľ je kultúrnou pamiatkou od roku 1963, park bol za chránenú prírodnú pamiatku vyhlásený v roku...

Kaplnka v Horných Chlebanoch

Obecná rímskokatolícka kaplnka plní funkciu kostolíka a je z roku 1728. Vo svojich priestoroch ukrýva rodinnú hrobku bývalých pánov kaštieľa Finkových a Motešických, je zasvätená Panne Márii Karmelskej. Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý bol v 19. storočí úplne prestavaný. Pred...

Kaplnka Horné Štitáre

Medzi významné stavby v obci patrí kaplnka - rodinná hrobka - postavená v r. 1839 na miestnom cintoríne. Jej stavebníkom bol Viktor Zerdeheli. Je to jednoloďová stavba barokovo - klasicistického slohu s polygonálnym uzáverom presbytéria. Interiér kaplnky tvorí hlavný oltár - barokový, pochádzajúci...

Memoriál Pavla Demitru

V obci Hrušovany sa uskutočnil jedinečný futbalový zápas hokejových a futbalových hviezd a legiend, ktorý sa konal na počesť zosnulého Pavla Demitru. Stretlo sa tu 2500 fanúšikov. V okrese je to podujatie jediné svojho druhu. V tejto tradícii obec mieni pokračovať aj v budúcnosti....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>