...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Regionálne jedinečnosti

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v roku 2015 realizovala aktivitu s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorej vyhľadávala v okrese Topoľčany regionálne jedinečnosti obcí.  Z celkového počtu 54 obcí v rámci okresu sa jej podarilo nájsť v 44 obciach...
Jedinečnosť symbolizuje unikátnosť, svojráz či zvláštnosť niekoho alebo niečoho. Ak je niečo jedinečné, unikátne, treba o tom dať vedieť. Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko, ktorá je členom IS RRA, hľadá a zároveň spracováva v súvislosti s realizáciou aktivity „Zber regionálnych...

Regionálne jedinečnosti

Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica
Rotunda sv. Juraja bola zaradená medzi najstaršie stojace pôvodné sakrálne objekty na Slovensku. V kontexte typologicky zachovaných totožných sakrálnych objektov – rotúnd, môžeme s istotou zaradiť objekt kostola ako najstaršiu stojacu rotundu nielen na Slovensku, ale aj v širšom...
Solčiansky skladaník
Je to slávnostný solčiansky koláč, ktorý má hlbokú tradíciu. Skladaníky prinášali do domu nevesty a ženícha v podvečer svadobní hostia. Nosili ich zabalené v červených tkaných plachtách v koši upevnenom na chrbte. Na významné udalosti sa pečie dodnes. Vyrába sa z vrstiev cesta, pomletých orechov,...
Sekvoja v Kokošovej
Park bol založený v prírodne krajinárskom slohu v 19. storočí s mnohými cudzokrajnými drevinami, ktoré tu stále rastú. Medzi stromami vyniká predovšetkým Sekvoja gigantická s vyše 7-metrovým obvodom kmeňa pri zemi. Od roku 2000 ju dvakrát zasiahol blesk. Jej odhadovaný vek je...
Hypocaustum benediktínskeho opátstva – systém teplovzdušného vykurovania - Ludanice
Archeologické sondy urobené počas výskumu v letných mesiacoch roku 2005 v priestore, ktorý patrí do areálu základnej školy v Ludaniciach, priniesli zaujímavé poznatky. V juhovýchodnom rohu pozostatkov kláštora sa našlo dobre zachované teplovzdušné vykurovacie zariadenie, v stredoveku...
Cukrovar - Solčany
Cukrovar bol prerobený z pivovaru, ktorý založili v 18. storočí Zichyovci, lebo výroba piva bola výnosná. Cukrovar bol založený v roku 1831 Augustínom Odescalchim a bol v tom čase najväčším podnikom tohto druhu v Uhorsku. Pestovanie cukrovej repy sa rozšírilo nielen v Solčanoch, ale aj v blízkom...
Duchonka
Duchonka je veľmi obľúbená rekreačná oblasť so svojou históriou a je taktiež dostupná v každom ročnom období. V budúcnosti by mohla byť zaujímavá pre využitie v regionálnom, prípadne i v celoštátnom cestovnom ruchu ako rekreačná oblasť s celoročnou prevádzkou...
Železničná stanica Veľké Ripňany
Na sklonku šesťdesiatych rokov 19. storočia sa začali na Slovensku vo veľkom budovať železnice. Podľa pôvodného projektu sa jedna z prvých tratí mala stavať z Komárna do Nitry a Topoľčian. Spojovacia vetva mala viesť z Nitry do Hlohovca, aby bolo zabezpečené spojenie medzi...
Bajzíkov MLYN – múzeum voskových figurín
Medzi najstaršie objekty v obci Závada patrí tzv. Bajzíkov mlyn, ktorý mlel múku niekoľko storočí. Dnes je mlyn technickou pamiatkou a slúži aj ako rodinné múzeum voskových figurín. Roman Bajzík začal s výrobou voskových figurín pred viac ako desiatimi rokmi. Pôvodne chcel vyrobiť figurínu pradedka...
Pošta Veľké Ripňany
Pošta v Ripňanoch bola 11 míľ z  Bratislavy a celá linka do Sedmohradska bola dlhá 94 míľ. V priebehu 17. storočia sa na linke zavádzali poštové vozy a poštové koče. V odovzdávacích staniciach, akou boli aj Veľké Ripňany boli preprahacie stanice vybavené stajňami a hostincami s možným...
Židovský cintorín
Cintorín je jednou z mála zachovaných pamiatok na kedysi početnú židovskú komunitu v Topoľčanoch, ktorá sa tu začala usádzať na sklonku 17. storočia, no ich skutočný prílev bol zaznamenaný až v polovici 18. storočia. Kvalitné kamenárske práce mnohých pomníkov predstavujú rôzne možnosti...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>