Regionálne jedinečnosti

Kostol ružencovej Panny Márie v Krtovciach

V roku 1856 diecézny architekt Karol May vyhotovil stavebné plány a začali sa stavať základy z kameňa privezeného z vozokanského kameňolomu. Kostolík bol vysvätený 21. novembra 1869. Oltár, kazula bielej farby i strieborný kalich pochádzali z vybavenia kaplnky Grassalkovičovho paláca v Bratislave....

Kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii v Krtovciach

Pôvodne renesančná kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, prestavaná v pseudorománskom slohu v roku 1878. K stene uzáveru kaplnky sa pripája 103 cm vysoká menza s bohato členenou horizontálnou profiláciou. Nesie polychromovanú sošku Panny Márie s mŕtvym Kristom na lone, ktorá je vytesaná z...

Manna v Preseľanoch

Manna je miestne, prírodné prostredie, nachádza sa pri hranici s obcou Čermany. Je sústredená na kopci nad dedinou smerom na západ. Manna je les, v ktorom žijú poľovné zvieratá. V minulosti sa využívala ako poľovný revír, no zároveň sa v tejto oblasti ukrývali partizáni počas 1....

Vodná spádová elektráreň v Preseľanoch

Vodná spádová elektráreň v Preseľanoch je prvá od Topoľčian vybudovaná na rieke Nitre. Je to regionálny objekt zameraný na priemyselné a technické riešenia. Je súkromným majetkom. Je plne využívaná. Elektráreň bola postavená v roku 1970. V prevádzke bola do roku 1996. Výkon elektrárne je...

Vodný mlyn v Preseľanoch

Vodný mlyn v Preseľanoch je v obci len jeden, z pôvodného zostala len fotodokumentácia. Bol to regionálny objekt zameraný na využitie v potravinárskom priemysle. V minulosti slúžil ako mlyn na mletie múky pre celú dedinu a aj blízke okolie. Dnes je budova a mlyn...

Kostol v Ardanovciach

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, jednému zo siedmich anjelov v anjelskej hierarchii mohol byť v obci postavený na prelome 12. - 13. storočia. Pre kostoly pochádzajúce z ranofeudálneho obdobia je charakteristické umiestnenie na návršiach mimo areálu obce z dôvodu, že...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7