Archív článkov

11.04.2019 10:10

Program ,,Tu sa nám páči, tu chceme žiť" 2019

Organizuje sa 12. ročník programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ 2019, viac informácií nájdete na...
Celý článok
11.03.2019 12:58

Pozvánka na konferenciu

Srdečne Vás pozývam na konferenciu k projektu Revitalizácia Náučného chodníka Považský Inovec, ktorý naša agentúra realizuje...
Celý článok
26.02.2019 17:33

Výročná správa o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2018

V nasledujúcom linku si môžete pozrieť výročnú správu o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2018: sprava_za_rok_2018.pdf (162,5 kB)
Celý článok
26.02.2019 15:38

Aktuálne výzvy operačných programov

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 Ministerstvo...
Celý článok
01.08.2018 10:59

Výročná správa o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2017

V nasledujúcom linku si môžete pozrieť výročnú správu o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2017: sprava_za_rok_2017.pdf (195472) 
Celý článok
31.07.2018 09:19

Rekonštrukcia webovej stránky

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.
Celý článok
30.07.2018 18:02

Spracovanie strategických dokumentov pre tretí sektor

Spracovanie projektových zámerov a Žiadostí o dotácie Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie...
Celý článok
30.07.2018 18:01

Spracovanie strategických dokumentov pre podnikateľské subjekty

Spracovanie projektových zámerov a žiadosti o dotácie Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie...
Celý článok
30.07.2018 17:58

Spracovanie strategických dokumentov pre obce

PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA   Program rozvoja bývania je jeden zo strategických dokumentov pre potreby samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle § 4...
Celý článok
28.08.2017 14:28

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo (OP KŽP):

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje...
Celý článok
Záznamy: 41 - 50 zo 1914
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>