Archív článkov

08.06.2021 14:00

Úrad vlády SR 2018

V rámci dotácie na podporu regionálneho rozvoja v roku 2018 sme vytvorili nasledovné propagačné materiály:   mapa A1, A4 turistická...
Celý článok
08.06.2021 11:00

RRA TOPOĽČIANSKO NAŠLA 62 JEDINEČNOSTÍ V REGIÓNE TOPOĽČANY

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v roku 2015 realizovala aktivitu s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v...
Celý článok
08.06.2021 11:00

Čo je jedinečné v našom regióne?

Jedinečnosť symbolizuje unikátnosť, svojráz či zvláštnosť niekoho alebo niečoho. Ak je niečo jedinečné, unikátne, treba o tom dať...
Celý článok
01.06.2021 09:30

Na podporu regiónov bude o 247 miliónov eur viac

Slovenské regióny sa dočkajú výraznejšej pomoci vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka...
Celý článok
14.05.2021 14:20

14. ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných...
Celý článok
07.05.2021 14:32

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci...
Celý článok
05.05.2021 16:07

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje...
Celý článok
05.05.2021 10:19

Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 – 2027

Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 – 2027 čerpať...
Celý článok
01.12.2020 12:59

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 1. decembra...
Celý článok
30.11.2020 15:19

Envirofond 2021

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci dokumentu „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“ Vám oznamujeme, že od 01.12.2020 bude na...
Celý článok
Záznamy: 31 - 40 zo 1952
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>