Archív článkov

19.05.2020 19:20

Výzva na rok 2020 – zrušená z dôvodu vyhlásenia novej výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy

V dňoch od 16.12.2019 do 16.01.2020 bola Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „UPVII“) zverejnená „Výzva na...
Celý článok
22.04.2020 11:43

Celosvetová kampaň „Deň Zeme“ oslavuje tento rok 50-ročné jubileum

Tohtoročné oslavy Dňa Zeme budú iné než obvykle. Zvyčajne organizované osvetové podujatia pre školy a verejnosť, terénne exkurzie či spoločné...
Celý článok
03.03.2020 15:36

Siete medzi mestami

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu...
Celý článok
03.03.2020 15:18

Výzva zameraná na podporu sieťovania podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie...
Celý článok
03.03.2020 14:30

Výzva na obnovu vojnových pamätníkov

Úrad vlády SR zverejnil 17. februára 2020 na svojom webovom sídle Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky  na predkladanie žiadostí o...
Celý článok
03.03.2020 14:27

Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na...
Celý článok
03.03.2020 14:20

Zelené obce Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia spustila 12. septembra 2018 elektronický formulár pre podávanie žiadosti o poskytnutie podpory. Národný...
Celý článok
03.03.2020 13:47

Výzva na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 17. februára 2020 druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na...
Celý článok
05.08.2019 11:30

Celoživotné vzdelávanie

Vážené dámy, vážení páni, oslovujeme Vás s ponukou Kurzu celoživotného vzdelávania na tému "Predaj z dvora", ktorá by mohla zaujímať Vašich...
Celý článok
25.04.2019 14:29

Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji v roku 2018 pomáhali certifikovaným zariadeniam aj vďaka podpore z Úradu vlády SR

Značná časť zákazníkov v cestovnom ruchu hľadá autenticitu a originalitu a preto preferuje kratšie pobyty na viacerých miestach. Tieto...
Celý článok
Záznamy: 31 - 40 zo 1914
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>