Archív článkov

15.07.2021 14:18

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Podpora...
Celý článok
15.07.2021 09:50

Slovensko môže po odobrení plánu obnovy už v lete získať 800 miliónov eur

Schválenie prvého balíka tzv. vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ k 12 národným plánom obnovy a odolnosti, vrátane toho slovenského, znamená, že...
Celý článok
15.07.2021 09:42

Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“....
Celý článok
15.07.2021 09:15

68. výzva OP KŽP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia výhlásila výzvu zameranú na...
Celý článok
06.07.2021 10:38

Verejná konzultácia o podobe digitálnej EÚ v roku 2030

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu k vízii digitálnej transformácie EÚ do roku 2030, ktorú predstavila už vo svojom Oznámení o...
Celý článok
06.07.2021 10:29

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja...
Celý článok
16.06.2021 10:14

Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo...
Celý článok
15.06.2021 09:37

SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP vyhlásila nový grantový program SPPoločne pre komunity.  Viac informácií tu: https://nadaciaspp.egrant.sk/
Celý článok
15.06.2021 08:58

Výzvy KULTÚRA 2021

Podprogram Kultúra bude pokračovať v štyroch hlavných oblastiach financovania v rámci programu Kreatívna Európa. Výzvy pre projekty európskej...
Celý článok
08.06.2021 15:50

Výročná správa o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2019

V nasledujúcom linku si môžete pozrieť výročnú správu o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2019: sprava_za_rok_2019.pdf
Celý článok
Záznamy: 1 - 10 zo 1935
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>