...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Archív článkov

V nasledujúcom linku si môžete pozrieť výročnú správu o činnosti RRA Topoľčiansko za rok 2017: sprava_za_rok_2017.pdf (195472) 
Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.
NÁUČNÝ CHODNÍK POVAŽSKÝ INOVEC   mapaNCH.png (6,9 MB)     Náučný chodník Považský Inovec, ako už našepkáva jeho názov, vedie územím...
ĽAHŠIA CESTA K DOTÁCIÁM   Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku...
Spracovanie projektových zámerov a žiadosti o dotácie   Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie...
PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA   Program rozvoja bývania je jeden zo strategických dokumentov pre potreby samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle § 4...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č....
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal...
Národná agentúra Slovenska pre program Erasmus + dáva do pozornosti výzvu k 3. predkladaciemu termínu žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre...
Záznamy: 1 - 10 zo 2582
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>