Dátum: 15.02.2017

Vložil: Jana Bieliková

Titulok: Re:Čerpanie dotácií na kreatívny priemysel

Dobrý deň, na svoj projektový nápad môžete čerpať dotácie cez aktuálne otvorenú výzvu MK SR, ktorú nájdete na tejto adrese https://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html . Uzávierka na podávanie žiadostí je 31. marca 2017.

Pridať nový príspevok