Aktuálne výzvy

08.10.2021 13:17

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Dňa 06.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77 Alokácia je vyhlásená na celé územie SR vo výške 8,6 mil. € bez regionálnych...
Celý článok
06.10.2021 14:23

Environmentálny fond zverejnil formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C

Environmentálny fond dňa 1.10.2021 zverejnil formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C. Uzávierka na podávanie žiadostí je 31.10.2021.   Zdroj: www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-20211004-02
Celý článok
14.09.2021 12:11

Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych...
Celý článok
10.09.2021 11:03

Špecifikácia činností podpory na rok 2022

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil dokument „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“. Termín podávania žiadostí je do 31. októbra 2021...
Celý článok
10.09.2021 10:56

Výzva č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil  Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity. Termín...
Celý článok
10.09.2021 10:50

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmien vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE...
Celý článok
10.09.2021 10:48

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z...
Celý článok
10.09.2021 10:44

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácie z rozpočtu...
Celý článok
10.09.2021 10:40

Výzva – „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o...
Celý článok
10.09.2021 10:37

Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych...
Celý článok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

24.06.2013 10:50

CHCETE PODNIKAŤ V ZAHRANIČÍ?

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejňuje  na portáli „podnikajme v zahraničí“  (https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/podnikajme_v_zahranici-uvod)  prehľad týždenných aktualít pre podporu podnikania v zahraničí....
Celý článok
24.06.2013 10:40

OECD publikovalo nové vydanie ročenky Education at Glance 2013.

Pracovníci ÚIPŠ sú členmi pracovných skupín v rámci OECD, kde reportujú jednotlivé štatistické údaje slovenského školstva. Tieto údaje sa na úrovni OECD spracovávajú v ročenke s názvom Education at Glance – niečo ako „vzdelávanie na prvý pohľad“. V tejto ročenke sa dá nájsť veľa zaujímavých dát,...
Celý článok
21.06.2013 11:35

Stretnutie s partnermi projektov spolupráce

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na Stretnutie s partnermi projektov spolupráce, ktoré sa uskutoční utorok 25.júna 2013 so začiatkom o 17:00 v Hoteli Sv. Michal v Skalici. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. V...
Celý článok
21.06.2013 10:51

Firemné nadácie sa spojili pre väčšiu transparentnosť

Osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Nadáciou Pontis a Centrom pre filantropiu založilo spoločnú Asociáciu firemných nadácií (ASFIN). Spoločne chcú zlepšovať etiku a transparentnosť vo firemnom darcovstve a zväčšovať efektívnosť...
Celý článok
21.06.2013 10:29

Komisia schválila Slovensku železničný projekt za 231 miliónov eur

Európska únia uvoľní takmer 231 miliónov na modernizáciu železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša. Ide v krátkej dobe už o tretí veľký projekt, ktorý Únia schválila. Napreduje aj uvoľňovanie prostriedkov na výstavbu diaľničných úsekov na východ Slovenska. Európska únia preplatí Slovensku 85...
Celý článok
21.06.2013 09:55

WORKSHOP: ROVNOSŤ SA VYPLÁCA Pritiahnutie a udržanie najlepších ženských talentov

24.6.2013, Bratislava, SR Iniciatíva "Rovnosť sa vypláca" bola iniciovaná EU-Komisiou na podporu spoločností naprieč Európou pri získavnaí, rozvoji a udržaní si najlepších ženských talentov. Na Slovensku je táto iniciatíva podporovaná Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou a Konfederáciou...
Celý článok
21.06.2013 09:03

Zákon o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - "veľká novela zákona"

  Zákon o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - "veľká novela zákona" Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik   školenie Forma: denná Cieľ: Cieľom novely...
Celý článok
20.06.2013 13:57

Posledné miesta: Citizen Participation University 2013

Maďarská organizácia Civil College má posledné voľné miesta na Citizen Participation University 2013, ktorá sa uskutoční od 8. do 13. júla 2013 v blízkosti Budapešti. Témami stretnutia sú sociálna a ekonomická transformácia, rozvojová pomoc, východné partnerstvo,...
Celý článok
20.06.2013 13:48

Pozvánka na semináre

Kancelárie REPIS v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás dovoľujú pozvať na semináre k aktuálnej výzve Operačného programu Životné prostredie vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo:  Operačný cieľ...
Celý článok
20.06.2013 13:34

Lidožúr odštartuje letnú sezónu

LIDO - ostrov pre ľudí je projektom občianskeho združenia PRO CIVITATE, ktorý je zameraný na revitalizácia územia ostrova LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. V rámci programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN...
Celý článok
<< 116 | 117 | 118 | 119 | 120 >>