Aktuálne výzvy

08.10.2021 13:17

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Dňa 06.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77 Alokácia je vyhlásená na celé územie SR vo výške 8,6 mil. € bez regionálnych...
Celý článok
06.10.2021 14:23

Environmentálny fond zverejnil formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C

Environmentálny fond dňa 1.10.2021 zverejnil formuláre pre podanie žiadostí na rok 2022 v oblastiach A, B a C. Uzávierka na podávanie žiadostí je 31.10.2021.   Zdroj: www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-20211004-02
Celý článok
14.09.2021 12:11

Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych...
Celý článok
10.09.2021 11:03

Špecifikácia činností podpory na rok 2022

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil dokument „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“. Termín podávania žiadostí je do 31. októbra 2021...
Celý článok
10.09.2021 10:56

Výzva č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil  Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity. Termín...
Celý článok
10.09.2021 10:50

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmien vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE...
Celý článok
10.09.2021 10:48

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z...
Celý článok
10.09.2021 10:44

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácie z rozpočtu...
Celý článok
10.09.2021 10:40

Výzva – „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2022

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlásil VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o...
Celý článok
10.09.2021 10:37

Výzva na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych...
Celý článok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

18.06.2013 10:49

Slovensko urobilo všetky potrebné kroky na predĺženie čerpania eurofondov o jeden rok

Hoci Slovensku hrozí, že nevyčerpá všetky finančné prostriedky z eurofondov vyčlenené pre roky 2007 – 2013, vláda robí na národnej aj európskej úrovni všetky potrebné opatrenia, aby k tomuto kroku nedošlo. „Riziko možného vrátenia peňazí do rozpočtu Európskej únie je veľmi vysoké,...
Celý článok
17.06.2013 12:59

SÉRIA WORKSHOPOV NA TÉMU "AKTÍVNI OBČANIA - ZÁKLAD EURÓPSKEJ DEMOKRACIE" (25.6. B.BYSTRICA, 25.7. KOŠICE)

Členom ZMOS dávame do pozornosti sériu celodenných workshopov tematicky zameraných na prínosy spolupráce občanov v miestnych aktivistických skupinách, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. júna v Banskej Bystrici a 25. júla v Košiciach. Organizátorom workshopov je Európsky kontaktný bod...
Celý článok
17.06.2013 11:20

Odborná exkurzia do Rakúska

Regionálne pracovisko Národnej  siete  rozvoja vidieka SR pre prešovský kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu do Rakúska, ktorá sa uskutoční 26. – 29. 6. 2013. Odborná exkurzia sa uskutoční v Tirolsku v okolí Kitzbuhle  a je určená pre všetkých aktérov...
Celý článok
17.06.2013 11:17

Pozvánka na výstavu

V júni 2013 sa v nádherných priestoroch levickej synagógy uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom My, vy, oni alebo genéza jednej školy. Stredná umelecká škola Ladislava Bielika sa rozhodla prostredníctvom umeleckých prác predstaviť širokej verejnosti tvorbu umelcov troch generácií: MY-...
Celý článok
17.06.2013 08:52

Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom OP INTERACT až do roku 2020

Odbor INTERACT Bratislavského samosprávneho kraja bol jednomyseľne schválený pre programové obdobie 2014-2020 ako riadiaci orgán pripravovaného operačného programu.   Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom Operačného programu INTERACT aj na ďalšie obdobie...
Celý článok
14.06.2013 12:19

Chorvátsko nadlho posledné?

Väčšina pozorovateľov sa zhoduje, že po rozšírení EÚ na 28 štátov sa niekoľko rokov rozširovať nebude. Srbsko a Čierna Hora sú najhorúcejšími kandidátmi v poradí. „Z pohľadu rozširovania možno čakať, že po vstupe Chorvátska bude pár rokov pauza. Nie preto, že by nebolo dosť kandidátov, ale...
Celý článok
14.06.2013 11:34

Pozvánka na regionálne konzultácie

Pozvánka na regionálne konzultácie Stratégie štátnej politiky Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020  „Dva milióny budúcností“ Nitra, 25. jún 2013 Vážení priatelia, Slovensko je jedna z najmladších krajín Európskej únie s takmer dvomi miliónmi mladých ľudí do 30...
Celý článok
14.06.2013 10:12

OLAF zverejnil výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012

Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výročnú správu o operatívnej činnosti (ďalej len „správa“), v ktorej prezentuje svoju činnosť OLAF-u za rok 2012. Počas roka 2012 posilnil OLAF svoju vyšetrovaciu funkciu a dosiahol významné výsledky. Vyšetrovania...
Celý článok
14.06.2013 08:17

Slovenský antiplagiátorský systém získal európsku cenu

Medzi 9 ocenenými za inovácie vo verejnej správe sa umiestnil aj slovenský systém, ktorý odhaľuje podvody pri záverečných prácach na univerzitách. Cena Európskej komisie za inovácie vo verejnej správe sa udeľuje najinovatívnejším, progresívnym verejným iniciatívam, ktoré sú prospešné pre...
Celý článok
13.06.2013 15:16

Facebook Značka kvality SK je novinkou v modernizácii rezortu pôdohospodárstva

Aj ministrom udeľovaná Značka kvality SK má svoj Facebook Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) využíva pri propagácii svojich programov moderné a progresívne v dnešnej dobe obľúbené sociálne siete. Novinkou je facebooková stránka Značky kvality SK, ktorá...
Celý článok
<< 117 | 118 | 119 | 120 | 121 >>